Begrippenlijst

Dit is een begrippenlijst voor ontwerper en klanten. Hier vind je alle grafische- en nieuwe media begrippen die gebruikt worden in de creatieve industrie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

@
Het apenstaartje (at-sign) dat zo kenmerkend is voor E-mail adressen (piet@uwbedrijf.nl) is afkomstig van Amerikaanse kassa’s; het commercial add teken (dus een ‘a’ binnen een ‘c’).Handig als afkorting op het Internet om een persoon bij (at) een bedrijf te adresseren. Spreek uit: piet ‘ed’ uwbedrijf.nl

ASCII
American Standard Code for Information Interchange. Een mogelijkheid om teksten te coderen die door vrijwel iedere computer gelezen kunnen worden (geen mogelijkheden voor lay-out).

ADSL
Asynchronous Digital Subscriber Line. Een communicatie-techniek waardoor, via de draden van een gewone telefoonlijn, grote hoeveelheden gegevens kunnen worden getransporteerd. Hierdoor is het onder andere mogelijk om Real Time bewegende videobeelden over te brengen. Zie ook Video On Demand.

Applet
Zie Java.

ASP
Application Service Provider. Een klant kan van een Application Service Provider het gebruiksrecht krijgen voor bepaalde software die bij de ASP on-line beschikbaar is. De ASP zorgt er als beheerder voor dat de klant te allen tijde met de meest recente versie van de software kan werken.

Attachment
De bijlage van een E-mail bericht. Bijvoorbeeld een tekst-document of een afbeelding. In tegenstelling tot bij de gewone tekst moet de geadresseerde beschikken over hetzelfde programma als waarmee de verzender de bijlage heeft gemaakt. Bijvoorbeeld MS Word.

ATM
Asynchronous Transfer Mode is een communicatie-techniek waarmee in een zeer hoog tempo informatie-pakketjes met een vaste lengte verstuurd kunnen worden. Kenmerk van ATM is dat een vaste bandbreedte per gebruiker beschikbaar is. Hierdoor is het transport van video en spraak mogelijk. ATM wordt vooral gebruikt door grote telecommunicatiebedrijven.


Back to the top

 

B

B2A, B2B, B2C
Benaming voor de handel tussen Business-to-Administration (bedrijven – overheid) Business-to-Business (bedrijven – bedrijven) Business-to-Consumer (bedrijven – consumenten)

Backbone
Het achterliggende netwerk waarlangs andere computernetwerken grote hoeveelheden gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Back Office Systemen
Computersystemen die de interne bedrijfsprocessen beheren, zoals de logistiek, de administratie en de afhandeling van betalingen. Met de ‘Front Office’ doelt men op de gebruikers-interface, bijvoorbeeld een website waarop klanten producten kunnen bestellen. Deze bestellingen worden afgehandeld via een koppeling naar de ‘Back Office’.

Banner of Button
Een reclame-uiting op een website van derden om bezoek naar de eigen website te trekken. Het verschil tussen een banner (groot) en een Button (klein) zit in de afmetingen.

Bit
Wordt vaak afgekort tot ‘b’. De kleinste informatie-eenheid (1 of 0).

Bookmark
Een elektronisch geheugensteuntje in een Browser om het adres van een website vast te leggen. Vergelijk het met een boekenlegger of een ezelsoor in een boek.

Boolean Operatoren
Termen die bij het zoeken, combinaties van woorden mogelijk maken. Bijvoorbeeld: ‘Amsterdam AND Rondvaart’.

Bps
Bits per second. De snelheid van gegevensoverdracht

Bridge
Koppeling van twee netwerken die volgens hetzelfde principe werken. Zie ook Gateway.

Browser
Bladerprogramma voor het bekijken van websites.

Buzzer
Draadloze personen-oproepsystemen, ook wel semafoon of pager genoemd. Er zijn uitvoeringen voor gebruik binnen een bepaald gebouw, bijvoorbeeld een ziekenhuis, en systemen voor mobiel gebruik die een heel land bestrijken.

Byte
Wordt vaak afgekort tot ‘B’. Acht bits vormen samen een Byte.

 


Back to the top

 

C

CAD
Computer Aided Design (of Drafting).

CAE
Computer Aided Engineering.

CAM
Computer Aided Manufacturing.

Call Center
Een groep medewerkers die voor een (inter)nationale bedrijfstoepassing het telefoonverkeer afhandelt. De afhandeling gebeurt efficiënt omdat de medewerkers gespecialiseerd zijn in het onderwerp waar over gebeld wordt.

CD-i
Interactieve compact disk die geschikt is voor multi-media toepassingen. Een CD-i wordt afgespeeld op een CD-i speler waarbij de gebruiker wenselijke koppelingen tussen beeld en geluid kan leggen. Een CD-i speler wordt gekoppeld aan een TV en/of audio-apparatuur.

CD-ROM
Compact Disc – Read Only Memory. Een CD-ROM wordt afgespeeld op een CD-ROM speler die meestal deel uit maakt van een computer. Zie ook CD-writer.

CD-Writer
WEen CD-ROM speler waarmee ook lege CD-R’s en CD-RW’s beschreven kunnen worden. CD-R staat voor CD Recordable (‚àö¬©‚àö¬©nmalig). CD-RW staat voor CD ReWritable (de CD kan meerdere malen beschreven worden).

Chatbox
Een mogelijkheid om via het Internet te babbelen. Via een speciale ‘chat-server’ kunnen meerdere mensen gelijktijdig tekst met elkaar uitwisselen (de Internet versie van de telefonische babbelbox).

Click Through
Met Click Through wordt aangegeven dat een Internet-gebruiker met de muis op een reclame-button of -banner heeft geklikt. De kosten voor het plaatsen van een button of banner worden bepaald op basis van het aantal ‘Click Throughs’ of het aantal ‘Pageviews’.

Cliënt
Een decentrale computer, bijvoorbeeld die van u, die vooral bedoeld is om Internet-diensten te gebruiken die worden aangeboden via een ‘Server’.

CNC
Computer Numeric Control. Begrip uit de wereld van draaien en frezen van metaal en kunststoffen. Als een CNC-machine is opgenomen in een soort LAN wordt gesproken over DNC, Distributed Numeric Control.

Code of Conduct
Gedragsregels voor Elektronisch Zakendoen, zoals opgesteld door ECP.NL.

Compressie
Gegevens-bestanden verkleinen in omvang zonder dat er daadwerkelijk informatie verloren gaat. Bestanden kunnen hierdoor sneller worden verzonden via het Internet en nemen minder ruimte in bij de opslag op bijvoorbeeld een CD-ROM.

Cookie
Een soort serienummer dat door een webserver achtergelaten wordt op de computer van een Internet-gebruiker. Hierdoor kan men herkend worden bij een volgend bezoek aan dezelfde website.

CSD
Circuit Switched Data. Een datatransportdienst voor Mobile Commerce. De snelheid is maximaal 9,6 kbps.

CTI
Computer Telephony Integration. Hierdoor kan de computer-server gekoppeld zijn aan de telefooncentrale of is een PC gekoppeld aan een telefoon. Middels identificatie via de telefoon is het mogelijk gegevens uit te wisselen over de bellers.

Cybercafé
Een café waar computers staan opgesteld, die men kan gebruiken om te surfen over het World Wide Web of om E-mail te lezen.

Cyberspace
De virtuele wereld van het Internet.


Back to the top

 

D

Datamining
Zoeken naar relaties en patronen in grote databases zonder dat die relaties van tevoren gedefinieerd zijn.

Datawarehouse
Gegevenspakhuis. Bevat zoveel mogelijk gegevens die voor een onderneming relevant kunnen zijn. Data in de vorm van brieven, databases, telefoonlijsten, boeken, brochures etc.

Demassificatie
Het minder belangrijk worden van reclame via de massa-media.

Desintermediation
De virtuele wereld van het Internet.

DIS
Documentair Informatie Systeem, vaak in het elektronisch domein. Papieren documenten worden ingescand.

DNS-server
DNS staat voor Domain Name Service. Een DNS-server zorgt dat een domeinnaam gekoppeld wordt aan een ‘IP-nummer’.

Domeinnaam
De unieke aanduiding van een lokatie op het Internet. Bijvoorbeeld: ‘Sign-mention.nl’. De domeinnaam wordt gebruikt om E-mail adressen (nieuwsbrief@sign-mention.nl) en web-adressen (https://www.sign-mention.nl) aan te duiden. Naast ‘.nl’ wordt ook ‘.com’ veel gebruikt door bedrijven. Vooral als men zich internationaal wil profileren op het Internet.

Downloaden
Het kopiëren van computerbestanden van een ‘server’ naar uw eigen computer.

DTP
DeskTop Publishing. Het gebruik van een elektronisch opmaakprogramma op een computer. Wordt vooral gebruikt in de grafische industrie en bij reclamebureaus. DTP-software wordt ook steeds vaker gebruikt voor het maken van websites.

Dynamische site
Een website waarbij de webpagina’s iedere keer opnieuw automatisch worden samengesteld uit een database, op grond van de wensen van de gebruiker.

DVD
Digital Versatile Disc. Een opslagmedium dat vergelijkbaar is met een CD-ROM. De capaciteit is echter vele malen groter. Hierdoor kan een DVD bijvoorbeeld een complete film bevatten. Computers worden steeds vaker standaard uitgerust met een DVD speler.


Back to the top

 

E

E-commerce
Electronic Commerce. Elektronisch Zakendoen, meestal via het Internet. Definitie: Ondernemen met behulp van een elektronisch medium.E-business is een term die in opkomst is, en aangeeft dat E-commerce meer is dan producten verkopen via een website.

EDI
Electronic Data Interchange. Een systeem op basis van afspraken in handelsketens om bijvoorbeeld offertes, opdrachten en facturen op een gestandaardiseerde manier elektronisch uit kunnen te wisselen (zonder tussenkomst van de mens).

EDIFACT
EDI For Administration Commerce and Transport.

E-mail
Elektronische post.

ERP
Enterprise Resource Planning, software pakketten die vrijwel alle bedrijfsprocessen omvatten. De nieuwste trend is XRP, een ERP-pakket met de eigenschappen van een Extranet.

E-shop
Een elektronische winkel op het World Wide Web.

Extranet
Een gesloten netwerk voor een bedrijf en haar partner-bedrijven in de keten (opgebouwd op basis van TCP/IP-standaarden).


Back to the top

 

F

FAQ
Frequently Asked Questions. Veelgestelde vragen worden met de antwoorden gepubliceerd op een webpagina.

Flash
Techniek waardoor animaties en geluid aan een website toegevoegd kunnen worden (leverancier: Macromedia).

Firewall
Afscherming tussen het Internet en een intern (bedrijfs)netwerk. Dit ter voorkoming van computerinbraak en de verspreiding van virussen.

Frame
Deel van een webpagina dat op zich ook weer een webpagina is. Hierdoor kan de inhoud van een pagina gedeeltelijk veranderen terwijl bijvoorbeeld het navigatie-menu blijft staan.

FTP
File transfer protocol. Wordt onder andere veel gebruikt voor het uploaden en downloaden van webpagina’s of het distribueren van software.


Back to the top

 

G

Gateway
Koppeling van twee netwerken die volgens verschillende principes werken. Zie ook Bridge.

GPRS
General Packet Radio Service. Een datatransportdienst voor Mobile Commerce. De snelheid is maximaal 177,2 kbps (35 kbps effectief).

GPS
Global Position System. Een door satellieten ondersteunde mogelijkheid om op elke plek op aarde te weten wat de lengte- en breedte-coördinaten en hoogte zijn alsmede de juiste tijd.

Groupware
Software bedoeld voor de samenwerking tussen groepen mensen.

GSM
Global System for Mobile Communication, tegenwoordig veel gebruikt Europees systeem voor mobiele telefonie. Japan en de VS hebben andere systemen, waarop GSM-telefoons niet aangesloten kunnen worden. Binnen enkele jaren komen geavanceerdere systemen, zoals UMTS, beschikbaar.


Back to the top

 

H

Hate mail
Boze E-mail naar aanleiding van spamming. Flame is synoniem voor Hate mail.

Hit
Een minder geschikte eenheid voor het bepalen van het aantal mensen dat een website bezoekt. Eén hit staat voor ‚één opgevraagd bestand. Webpagina’s bestaan meestal uit tientallen bestandjes met teksten en afbeeldingen. Zie ook ‘Pageview’.

Homepage
De startpagina van een website.

Host
Zie Server.

HTML
HyperText Mark-up Language. Een stelsel van opmaakcodes waarmee webpagina’s kunnen worden gemaakt.

HTTP
HyperText Transfer Protocol. De technische afspraken voor het verzenden van hypertext-documenten over het Internet, dus van webpagina’s door een webserver naar uw browser.

Hybridesystemen
In de ICT-wereld wordt deze term gebruikt om aan te geven dat van twee media gebruik wordt gemaakt om gerelateerde informatie te distribueren. Bijvoorbeeld: een CD-ROM bevat een catalogus en via het Internet kunnen de actuele prijzen opgehaald worden.

Hyperlink
Verwijzing naar een gerelateerd onderwerp binnen een website of daarbuiten op het World Wide Web. Hypertext is een synoniem voor hyperlink. De officiële benaming is Hypertextlink.


Back to the top

 

I

ICQ
Spreek uit ‘I Seek You’. Software waarmee men kan zien welke bekenden op dit moment online zijn. Daar kan men dan mee chatten.

ICT
Informatie- en Communicatie Technologie.

Internet
Wereldwijd netwerk van gekoppelde computernetwerken (opgebouwd op basis van TCP/IP-standaarden).

Intranet
Een gesloten netwerk voor een bedrijf en partner-bedrijven (opgebouwd op basis van TCP/IP-standaarden).

IP-nummer
Elke computer die aangesloten is op het Internet heeft een uniek adres, het IP-nummer. IP staat voor Internet Protocol.

IRC
Internet Relay Chat. Zelfde principe als een chatbox.

ISDN
Integrated Services Digital Network. De opvolger van het analoge telefoonnetwerk. Via één paar koperdraden zijn twee communicatie-kanalen met ieder een snelheid van 64kbs beschikbaar, plus een derde kanaal voor speciale diensten zoals nummerherkenning. Het is een digitale transmissie-techniek bestemd voor uitwisseling van spraak, data en beeld, gebruik makend van het normale telefoonnet.


Back to the top

 

J

Java
De programmeertaal Java is ontwikkeld door Sun Microsystems. Een Java-applet is een klein stukje software dat een specifieke taak kan uitvoeren en opgeroepen kan worden vanuit een webpagina (in de HTML-code). Kenmerk is dat een Java-applet naar binnen is gericht. Er worden geen gegevens of acties met de omgeving uitgewisseld. Java-script komt vaak voor als integraal onderdeel van een webpagina.

JIT
Just In Time delivery. Het op het juiste moment afleveren van hulpgoederen voor een productieproces. Hierdoor zijn minder tussenvoorraden nodig.


Back to the top

 

K

Kabelmodem
Modem dat gegevens kan verzenden en ontvangen via het TV-kabelnet.

Ketenomkering
De klant stuurt een bedrijfsketen aan. Er wordt hoofdzakelijk geproduceerd op basis van de vraag uit de markt.

Klant-profiel
De vastgelegde gegevens van een klant. Deze kunnen door de klant zijn ingevoerd of bijvoorbeeld afgeleid worden van het gedrag op een website.


Back to the top

 

L

LAN
Local Area Network. Een computernetwerk binnen een bedrijf.


Back to the top

 

M

mCommerce
Mobile Commerce. Ondernemen met behulp van een draadloos medium, zoals GSM of UMTS. Mobile Commerce is een deelverzameling van Electronic Commerce.

Modem
Apparaat om via een telefoonlijn gegevens uit te wisselen tussen twee computers. Het woord Modem is opgebouwd uit Modulator en Demodulator, technieken om signalen van digitaal naar analoog (en andersom) om te zetten. Een ISDN-modem wordt een ‘Adapter’ genoemd omdat hier geen omzetting van analoog naar digitaal plaatsvindt. Bij ISDN wordt alles digitaal verzonden.

MP3
De standaard voor het distribueren van muziek via het Internet. MP3 is gebaseerd op MPEG.

MPEG
De Moving Pictures Experts Group houdt zich bezig met de standaardisering van audio- en video-compressie.

Multi-media
Een combinatie van beeld, geluid en data in een door de gebruiker te beïnvloeden vorm.


Back to the top

 

N

NC
Network Computer, ook wel een ‘Thin Cliënt’ genoemd. Een NC kan functioneren omdat alle benodigde software aangeleverd wordt via een computer-netwerk. Hierdoor is een NC meestal goedkoper dan een PC.

Netiquette
Gedragsregels voor Internet-gebruikers.

Netwerk
Twee of meer onderling verbonden computers met het doel gegevens uit te wisselen.

Newsgroup
Een elektronische nieuwsgroep alwaar men berichten kan uitwisselen over een specifiek onderwerp.

Nieuwe Economie
Een verzamelnaam voor de economische veranderingen die ons bereiken door de toepassing van Informatie- en Communicatie Technologie. De ‘Nieuwe Economie’ wordt ook vaak aangeduid als de ‘Aandachts-economie’, de ‘Internet-economie’ of de ‘Netwerk-economie’.


Back to the top

 

O

On-line – Off-line
Men is ‘on-line’ als men verbinding heeft met het Internet of een ander netwerk. Meestal bereid men eerst ‘off-line’ werkzaamheden voor, zoals het schrijven van E-mail, om vervolgens ‘on-line’ te gaan en de berichten te verzenden.


Back to the top

 

P

Pageview
Met Pageview wordt aangegeven dat een Internet-gebruiker een webpagina gezien heeft. De kosten voor het plaatsen van een button of banner worden bepaald op basis van het aantal ‘Click Throughs’ of het aantal ‘Pageviews’.

PC
Personal Computer. Op dit type computer kan men zelfstandig software installeren. Dit kan niet bij de NC.

PDA
Personal Digital Assistant. Handzame computer. Een PDA wordt ook vaak een ‘Organizer’ genoemd.

PDI
Product Data Interchange, een bijzonder vorm van EDI die bedrijven in een keten in staat stelt op gestandaardiseerde wijze per computer detailinformatie over onderdelen en halffabrikaten uit te wisselen.

PDF
Portable Document Format. Een mogelijkheid om teksten te coderen die door vrijwel iedere computer gelezen kunnen worden (wel mogelijkheden voor lay-out). PDF-bestanden kunnen worden gelezen met de gratis Acrobat Reader van Adobe (http://www.adobe.com).

PGP
Pretty Good Privacy. Software voor het (de)coderen van E-mail berichten en bestanden, zodat onbevoegden deze niet kunnen lezen.

Portal
Startpunt voor het surfen over het World Wide Web. Meestal met extra eigen diensten zoals een zoekfunctie.

Prosumptie
De consument op afstand laten meewerken en meebeslissen in uw bedrijf.

Provider
Een Internet Access Provider verschaft via modems toegang aan derden tot het Internet. Een Internet Content Provider stelt informatie beschikbaar via het Internet. Zie ook ASP.

Push-Technology
Het op regelmatige basis verzenden van informatie naar Internet-gebruikers. Bijvoorbeeld webpagina’s met nieuwsberichten. Zie ook Web-casting.


Back to the top

 

Q

Q
Geen begrip gevonden


Back to the top

 

R

RealAudio en RealVideo
Een techniek waarmee via het Internet Real Time geluid of beeld kan worden uitgezonden en bekeken.

Real Time
Deze term wordt gebruikt voor processen die zo snel werken dat er ogenschijnlijk geen vertraging is. Bijvoorbeeld bij het verwerken van videobeelden.

RF/ID
Radio Frequency Identification. Een systeem om draadloos te bepalen welk product of welke persoon het betreft. Dat gebeurt dan door het elektronisch op (korte) afstand uitlezen van een code, die vastgelegd is in een ’tag’. Iedereen kent wel die witte schijfjes die, om winkeldiefstal te bestrijden, aan kleding worden bevestigd. Tags worden steeds vaker toegepast en steeds intelligenter en onzichtbaarder. Voorbeelden: tags die worden geïnjecteerd in varkensoren, koeien die het voer krijgen dat ze verdienen, pallets die gemakkelijk kunnen worden gesorteerd, containers die wereldwijd kunnen worden gevolgd. Het begrip staat dus dicht bij ‘Tracking and Tracing’.

Router
Een computer die zich gedraagt als een knooppunt in een netwerk. Een router zorgt ervoor dat de gegevens op het netwerk bij de juiste computer terecht komen.

RTF
Rich Text Format. Een mogelijkheid om teksten te coderen die door vrijwel iedere computer gelezen kunnen worden (wel mogelijkheden voor lay-out).


Back to the top

 

S

Search-engine
Een zoekmachine op het Internet, meestal werkend op basis van trefwoord-indexering. Voorbeelden: Google, AltaVista, Lycos, Ilse, Yahoo?

Server
Een computer die netwerk-taken vervult. Bijvoorbeeld: een File-server of Video-server. Enkele verschijningsvormen rond het Internet: E-mail server, Web-server en FTP-server.

SET-protocol
Secure Electronic Transactions. Dit protocol waarborgt de veilige overdracht van fraudegevoelige gegevens rond het betalingsverkeer via het Internet.

SMS
Short Message Service. Een datatransportdienst voor Mobile Commerce. Maximaal 160 tekens per bericht.

SMTP
Simple Mail Transfer Protocol. Veel gebruikt voor het collectief ophalen en verzenden van E-mail op bedrijfsniveau d.m.v. een E-mail server.

Spamming
Het ongevraagd sturen van E-mail naar een grote groep Internet-gebruikers. Vaak commerciële berichten.

Statische site
Een website met vaste pagina’s (in HTML). Goedkoop om te bouwen, duur om te onderhouden.

Surfen
Rondkijken op het World Wide Web waarbij men van de ene naar de andere website springt.


Back to the top

 

T

TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Het protocol dat het dataverkeer over het Internet regelt.

Telebanking
Bancaire diensten zoals betalingen, aflossingen, assurantiën, verzekeringen, etc. worden on-line afgehandeld.

Teleconferencing
Met behulp van communicatie-, video- en audioapparatuur vergaderen met mensen op een andere lokatie.

Telematica
Een samentrekking van de woorden telecommunicatie en informatica. Het gaat om het uitwisselen van (bewerkte) gegevens tussen mensen en/of informatieverwerkende systemen, over afstand en tijd.

Telewerken
Met behulp van ICT-ondersteuning, werkzaamheden op een andere locatie uitvoeren dan die van de werkgever (bijvoorbeeld thuis).

Telewinkelen
Via interactieve TV, telefoon, fax of computer thuis producten uitzoeken en bestellen.

Tracking and Tracing
Het elektronisch volgen van producten tijdens een productie- of distributie-proces.

Traxys
Traxys is het landelijk netwerk voor mobilofoon- en portofoonverkeer van PTT Telecom (zie bijv. http://www.amcom.nl/traxys.htm). Zie ook Mobitex.

TTP
Thrusted Third Party. Een onafhankelijke partij die certificaten aan derden geeft, indien zij in staat zijn om bijvoorbeeld E-commerce transacties op een betrouwbare en veilige manier af te handelen.


Back to the top

 

U

UMTS
Universal Mobile Telephony System. Een communicatie-techniek waarmee draadloos grote hoeveelheden gegevens kunnen worden getransporteerd. Hierdoor is het onder andere mogelijk om Real Time bewegende videobeelden over te brengen.

Uploaden
Het kopiëren van computerbestanden van de eigen computer naar een server.

URL
Uniform Resource Locator. Het adres van een webpagina. Bijvoorbeeld: https://www.sign-mention.nl


Back to the top

 

V

Video On Demand
De mogelijkheid om TV-uitzendingen of ander beeldmateriaal te bekijken op een zelf te bepalen tijdstip.

Virtual Community
Een on-line gemeenschap van gelijkgestemden.

Virtual Private Networks
Een bedrijfsnetwerk dat computers op meerdere lokaties met elkaar verbindt. In plaats van vaste datalijnen huurt men een afgesproken hoeveelheid transportcapaciteit op een computernetwerk van een ander bedrijf, een telecom operator. De benodigde kabelverbindingen worden gedeeld met andere huurders.

Virus
Computervirussen gedragen zich op een computernetwerk net zo destructief als een biologisch virus. Zij kunnen zichzelf vermenigvuldigen en verspreiden via het netwerk door zich aan software te koppelen. Relatief nieuw zijn macro-virussen, die aan attachments van E-mail worden gekoppeld en actief worden wanneer er macro’s worden gebruikt in de software waarmee de bijlage wordt gelezen.

VPN
Virtual Private Network. Zie ook WAN.

VRML
Virtual Reality Modelling Language. Een stelsel van opmaakcodes waarmee virtuele 3-dimensionale werelden gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld een winkel op het Internet waarin men kan rondlopen en andere klanten kan aanspreken.


Back to the top

 

W

WAN
Wide area network. Een computernetwerk tussen vestigingen op verschillende lokaties. Vanwege kostenbesparingen wordt dit tegenwoordig vaak als VPN uitgevoerd.

WAP
Wireless Application Protocol, een methode om vanaf een mobiele telefoon of elektronische organizer toegang te krijgen tot het Internet. Een voorbeeld van een WAP-site is mmm.bruna.nl. Voor het verzenden van WAP-berichten kan onder andere gebruik gemaakt worden van de datatransportdiensten SMS, CSD of GPRS.

Webcam
Een camera waarvan de beelden vanuit een willekeurige locatie op het Internet te zien zijn.

Web-casting
Het uitzenden (Broadcasting) van websites. Een gebruiker krijgt actief informatie naar zich toegestuurd, bijvoorbeeld door PointCast of CastaNet. Zie ook Push-Technology.

Web-design
Het ontwerpen en bouwen van websites.

Web-hosting
Het op het Internet beschikbaar stellen van Websites. Deze rol wordt meestal vervuld door een provider.

Web-marketing
Zie Webvertising.

Website
Een verzameling gerelateerde webpagina’s met bijvoorbeeld een bedrijfspresentatie.
Zie ook homepage.

WebTV
Internet via een televisietoestel.

Webvertising
Het plaatsen van reclame-buttons en -banners op websites van derden om extra bezoek naar de eigen website te trekken.

WML
VWireless Mark-up Language. Een stelsel van opmaakcodes waarmee WAP-pagina’s gemaakt kunnen worden.

WMS
Workflow Management System. Software waarmee de stroom documenten en formulieren in een onderneming elektronisch, geordend en gecontroleerd kunnen worden.

WYSIWYG
What You See Is What You Get. Een DTP-term waarmee aangegeven wordt dat een document op een scherm wordt weergegeven zoals het met een printer of een drukpers afgedrukt wordt.

WWW
Het World Wide Web is, net zoals E-mail, een functie op het Internet. Het Web is opgebouwd uit grafische pagina’s met daarop bijvoorbeeld een bedrijfspresentatie, een Virtual Community of een on-line veiling. Gebruikers kunnen met een muis langs de websites surfen.


Back to the top

 

X

XML
Extended Mark-up Language. Taal voor het structureren van documenten zoals webpagina’s. XML geeft de mogelijkheid om berichten te structureren, zodat ook EDI via het Internet mogelijk wordt. Het aantal te gebruiken XML-commando’s is te bepalen door de programmeur zelf.

XRP
eXtended entreprise Resources Planning, software pakketten die vrijwel alle bedrijfsprocessen omvatten. Een ERP-pakket met de eigenschappen van een Extranet. Zie ook ERP


Back to the top

 

Y

Y
Geen begrip gevonden


Back to the top

 

Z

Z
Geen begrip gevonden


Back to the top